Πολιτική Απορρήτου

 

Η παρούσα πολιτική περί επεξεργασίας/προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής "Πολιτική") ενημερώνει σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παρακάτω.

Η εταιρεία “ΚΓΧ Τουριστική Μονοπρόσωπη ΕΠΕ" (εφεξής Athens Airport Car Rental AACR ή "Εταιρεία" ή "εμείς" ή "μας"), με έδρα την Κορωπί, Αττική, 3ο χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου-Παιανίας, Τηλ.: 2106022220, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επικοινωνίας: info@acr.gr, δραστηριοποιούμενη ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και γενικά επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

1. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

"Προσωπικά δεδομένα" σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά άτομα, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων, διευθύνσεων, διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνων επικοινωνίας κ.λπ., που σας αναγνωρίζει ή μπορεί να σας αναγνωρίσει (εφεξής "Προσωπικά Δεδομένα" ή "Δεδομένα").

 

2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Η "Επεξεργασία" σημαίνει κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα, ανεξαρτήτως εάν γίνεται αυτοματοποιημένα, όπως η συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, δομημένη αποθήκευση, προσαρμογή ή αλλοίωση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μεταβίβασης, διάδοση ή άλλη διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 

3. Δεδομένα που συλλέγουμε

Βεβαιωνόμαστε ότι συλλέγουμε μόνο Δεδομένα απολύτως απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκαν και αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να σας ενημερώνουμε για θέματα που αφορούν την ενοικίαση και για νέες προσφορές και υπηρεσίες. Τα Δεδομένα περιορίζονται σε δεδομένα που μας έχετε παραχωρήσει ρητά για συγκεκριμένο σκοπό υπό τη συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε Δεδομένα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, υπό τη συγκατάθεσή σας, την οποία θεωρείται ότι έχετε παραχωρήσει συμπληρώνοντας τα κατάλληλα πεδία.

Στοιχεία ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός ταυτότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας/αποστολής προϊόντος, όπως διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας.

Στοιχεία πληρωμής, όπως αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, λογαριασμός PayPal, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Στοιχεία πιστοποίησης, όπως διεύθυνση IP.

Δεδομένα ιστορικού σύμβασης ενοικίασης με την Εταιρεία μας.

Δεδομένα οφειλών που εκκρεμούν προς την Εταιρεία μας.

Δεδομένα για ατυχήματα αυτοκινήτων που εμπλέκονται με οχήματα της Εταιρείας μας.

Δεδομένα για καταχρηστική συμπεριφορά προς υπαλλήλους της AACR.

Δεδομένα γεωτοποθεσίας (gps), δεδομένα ηλεκτρονικών εφαρμογών (bluetooth, πλοηγός), δεδομένα εφαρμογής τηλεματικής.

 

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας

Τα Δεδομένα σας επεξεργάζονται είτε από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας είτε με τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιεί η Εταιρεία μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τρίτους που δεσμεύονται από σύμβαση με την Εταιρεία μας, αναλαμβάνοντας τη συμβατική ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και προστασίας των Δεδομένων σας, και τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν.

Ως γενικό κανόνα, τα Δεδομένα σας επεξεργάζονται με σκοπό να σας παρέχονται υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων:

 

Προσφορές τιμών: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για να της επιτρέψουν να σας προσφέρει προσφορά τιμής για ενοικιάσεις αυτοκινήτων για βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη χρήση.

 

Ενοικίαση Αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας ως μέρος της συμβατικής υποχρέωσής της να ενοικιάσει ένα αυτοκίνητο, να παρέχει υπηρεσίες (όπως συντήρηση, βαφή, επισκευή, αντικατάσταση αυτοκινήτου κ.λπ.), να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις της, να αμφισβητεί, να αντιτίθεται ή να ασκεί νόμιμα δικαιώματά της.

 

Αγορά Αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για να ολοκληρώσει τις πωλήσεις αυτοκινήτων μεταχειρισμένων.

 

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας για να επιτρέψει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τον νόμο, ιδίως τη φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία ή για να παρέχει κάλυψη ασφάλισης για οχήματα υπό ενεργή ασφαλιστική σύμβαση.

 

Δεδομένα γεωτοποθεσίας (gps): Κάποια από τα οχήματά μας μπορεί να διαθέτουν συστήματα γεωτοποθέτησης (gps). Αυτά τα συστήματα θα ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις κλοπής, υπεξαίρεσης του οχήματος, μετά από σχετική ειδοποίηση από τον ενοικιαστή / οδηγό.

Νόμιμο συμφέρον για την προστασία του επενδυμένης ιδιοκτησίας της εταιρείας.

 

Υπηρεσίες πληροφοριών από τον Ιστότοπό μας: Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες πληροφοριών στους πελάτες της.

 

5. Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων σας

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε, συμπεριλαμβανομένων, ως ενδεικτικά:

(a) Για να αξιολογήσουμε το αίτημά σας και να σας παρέχουμε προσφορά, αφενός, και να συνάψουμε συμφωνία ενοικίασης, αφετέρου.

(b) Για τη διαχείριση της ενοικίασης του επιλεγμένου αυτοκινήτου, π.χ. επικοινωνία και ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα, εκτέλεση της συμφωνίας, προσφορά υπηρεσιών συντήρησης, βαφής, επισκευής, αντικατάστασης, παραλαβής, κ.λπ., αποστολή της απαραίτητης τεκμηρίωσης σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε αγοράσει, διαχείριση των οφειλών σας προς την εταιρεία, αποζημιώσεις κ.λπ.

(c) Για την εκπλήρωση υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, π.χ. νομοθεσία περί εργασίας και ασφάλισης.

(d) Για να ελέγξουμε, βελτιώσουμε, προσαρμόσουμε στις προτιμήσεις και επιλογές σας όσον αφορά τα προϊόντα και/ή τις υπηρεσίες μας.

(e) Για να αποστείλουμε πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα και/ή υπηρεσίες της Εταιρείας.

(f) Για την διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών, προώθηση προϊόντων και/ή υπηρεσιών, αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με προϊόντα και/ή υπηρεσίες.

(g) Για να εμπλακούμε σε επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση διοργάνωσης διαγωνισμού.

(h) Για την αξιολόγηση πιστωτικού ή άλλου κινδύνου για τα οχήματα της Εταιρείας και τις πιστωτικές αξιώσεις που συνδέονται με τη σύμβαση με τους πελάτες, με στόχο την προστασία της ιδιοκτησίας των οχημάτων μας, τη συγκέντρωση των συναλλαγών μας, τον αποτροπή περαιτέρω απωλειών και, γενικότερα, την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Εταιρείας.

 

6. Νομική βάση για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την Εταιρεία

Τα Δεδομένα σας επεξεργάζονται υπό τους εξής όρους:

 Οι όροι της σύμβασης μας μαζί σας.

 Η συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται.

 Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας βάσει του νόμου (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική, κ.λπ. νομοθεσία).

 Το νόμιμο συμφέρον της Εταιρείας.

 

7. Παραλήπτες των Δεδομένων σας

Η εταιρεία εγγυάται ότι δεν θα μεταδώσει, θα αποκαλύψει, θα μεταφέρει, κ.λπ. τα Δεδομένα σας σε τρίτα μέρη (εκτός από τους παραλήπτες που αναφέρονται σε αυτήν την Πολιτική) για οποιονδήποτε σκοπό ή χρήση, εκτός εάν είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή απαιτείται από δημόσιες/δικαστικές υπηρεσίες/αρχές.

Η πρόσβαση στα Δεδομένα σας παρέχεται μόνο στο απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, που δένονται από συμφωνία εχεμύθειας, και τρίτα μέρη που συνεργάζονται μαζί μας, επεξεργαζόμενα τα Δεδομένα σας ως Κοινοελεγκτές ή Επεξεργαστές εκ μέρους μας και υπόκεινται στις οδηγίες μας.

Οι παραλήπτες των Δεδομένων σας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

1) Ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας.

2) Χρήστες των εμπορικών μας σημάτων και συστημάτων που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας.

3) Τουριστικά πρακτορεία που συνεργάζονται μαζί μας για ενοικίαση αυτοκινήτων.

4) Πιστοποιημένες εταιρείες ελεγκτών που ελέγχουν τους οικονομικούς καταστάσεις της Εταιρείας μας.

5) Τράπεζες και εταιρείες ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

8. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Κρατούμε τα Δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο τα παρείχατε, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλα τα Δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με τη σύμβαση θα παραμείνουν για ένα μέγιστο χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από το τέλος της μίσθωσης.

Τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για τη σύνταξη ενός καταλόγου πελατών που δεν επιτρέπεται να νοικιάσουν ένα όχημα λόγω προηγούμενων αντικειμενικά πράξεων ή συμπεριφορών αποθηκεύονται για πέντε (05) χρόνια από τη λήξη της μίσθωσης.

 

9. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύσει τα Δεδομένα σας.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε υιοθετήσει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία συνεχώς βελτιώνονται για να ακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό την προστασία και διαφύλαξη των Δεδομένων σας από κάθε μορφή ατυχούς ή παράνομης επεξεργασίας. Αυτά τα μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν απαιτείται.

 

10. Τα Δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας. Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας, μπορείτε να ζητήσετε να μάθετε τον σκοπό της επεξεργασίας, τον τύπο των Δεδομένων που διατηρούμε, σε ποιους τα παρέχουμε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε, εάν υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, καθώς και για τα υπόλοιπα δικαιώματά σας, όπως το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής παραπόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού.

1. Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης των ανακριβών προσωπικών Δεδομένων.

2. Εάν εντοπίσετε κάποια σφάλματα στα Δεδομένα σας, μπορείτε να αιτηθείτε από εμάς τη διόρθωσή τους (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση διεύθυνσης).

3. Έχετε το δικαίωμα διαγραφής/"δικαίωμα στη λήθη".

4. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας ή εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε περιπτώσεις όπου αυτή αποτελεί το μοναδικό νομικό θεμέλιο.

5. Έχετε το δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

6. Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παράσχουμε τα Δεδομένα που έχετε παρέχει σε μια ευανάγνωστη μορφή ή να τα μεταδώσουμε σε άλλον ελεγκτή.

7. Έχετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

8. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας όσον καιρό οι αντιρρήσεις σας για την επεξεργασία αυτής βρίσκονται υπό εξέταση.

9. Έχετε το δικαίωμα εναντίον και ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των Δεδομένων σας.

10. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους σε περίπτωση έλλειψης άλλων επιβλεπτικών ή νομικών λόγων που προτιμούν το δικαίωμά σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 

11. Εφαρμοστέα νομοθεσία για την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς

Η εφαρμοστέα νομοθεσία είναι ο ελληνικός νόμος όπως διαμορφώνεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), καθώς και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα Δικαστήρια της Αθήνας έχουν δικαιοδοσία σε διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τα Δεδομένα σας.